Ongi etorri

IGE
  Kanpoko ekintza batzordea

  Eskolaz kanpoko jardueren programa

        Atletismoa
        Saskibaloia
        Futbola 5
        Futbola 7
        Esku-pilota
    Eskolaz kanpoko ekintza ludikoak

        Antzerkia

        Ingeles ludikoa

        Sormena

        Zirku tailera

        Txalaparta

        Matematika tailerra

        Irakurketa eta idazketa tailerra

        Estudio tekniken tailerra

   Goiztiarrak

   Euskara batzordea

   Adiskidetza

   Bizikidetza

   Jaiak eta ekintza sozialak
   

   Berton Bertokoa

 

ANTZERKIA, SORMENA, INGELES LUDIKOA, MATEMATIKA TAILERRA ETA ZIRKO JARDUERAK BERRESKURATU EGIN DIRA

INGELES LUDIKOA

Ekintza honen helburua mintzamenean eta ingelesaren ulermenean trebatzea da, horretarako era askokato método ludikoak erabiliko dirá, umeek hizkuntzarekin lotura emozional positiboa eta estua gara dezaten.


Material anistazunak ikasketa modu desberdinak suspertzen laguntzen du: mahai-jokoak, talde jolasak, antzerkiak, abestiak, flashcardk-ak, dvdak, audio ipuinak. Praktica eta jolasa erabiitzen dirá hizkuntzari beldurra kentzeko, beti era ludikoa eta dibertigarrian. Ez da akademikoa, ez da etxerako lanak egiteko. Berba egiteko da


Irakaslea natíboa izateak, ikasleei hizkuntzaren benetako erabilera esagutzeko aukera emango die, eta hizkuntzak berak daukan garrantziazjabetzeko aukera ere bai.


Klaseetan erabilitako metodologia jolasean oinarritzen da. lkasleek ingelesez gosatzea nahi da. Ekintza bakoitzean, protagonistak umeak dirá, irakasleak jardueren bideratzailea eta dinamizatzailea izaten da. Ingeles klaseak dinamikoak eta parte hartzea bideratuko dutenak izango dirá.


Klase bakoitzean 15 minutu inguruko hiru jarduera izango dirá, normalean hiztegia ikasteko irudiekin hasten da, gero ikasitakoa finkatzeko eta barneratzeko jolasa egiten da, eta askenean ikasleek ikasitakoa erabil dezaten ekintza bat proposatzen da barneratzeko*Eguerdiko Kanpo ekintzako ikaslea jantokikoa ez bada, eskolak EZ du ikasle harren ardura hartuko, klaseak bukatzen direnetik (12:30h) ekintza hasi arte, ezta ekintza bukatzen denetik klaseak hasi arte ere (15.00 h), beraien arduradunak gurasoak edo turoreak izango dirá beti

Gela: 1ºzikloko ingeles gelan. Elkargunea; 1º ziklora joateko aterpeko atean