Directora: Pilar Siota Seguín (zuzendaria@landakoeskola.org)


Jefa de Estudios: Txaro Zamalloa Arrinda (ikasketaburua@landakoeskola.org)


Secretaria: Lurdes Etxeita Gandiaga (idazkaria@landakoeskola.org)